El Pacte Nacional per a una Societat Digital és l'acord amb el qual, Govern, diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als reptes de la revolució digital.

 

Aquest protocol respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.

 

Consulta el detall del Pacte Nacional per a una Societat Digital en aquest enllaç.