Participar en un Grup de Treball implica formar part d’un dels grups focals de suport i participar-hi activament aportant l’experiència i visió de l’organització a la que es representa en l’Àmbit de Treball corresponent.

En aquest grups de suport es duran a terme sessions de treball (presencials, o en línia) per a enriquir el debat dels Grups de Treball:

  • Debat sobre les línies de treball i les iniciatives en marxa
  • Proposta i elaboració d’iniciatives a futur

En cas d’optar per un format presencial, les sessions es convocaran amb l’antelació suficient per tal de facilitar l’assistència dels seus membres.