El divendres 16 de juny passat es va celebrar la jornada de participació oberta del Pacte Nacional per a la societat digital. Durant aquesta sessió, els grups de treball del Pacte van presentar les línies mestres del pla d’acció que han estat treballant durant els darrers mesos per als cinc eixos estratègics de l’acord: Infraestructures de comunicacions electròniques, Ciberseguretat, Territori intel·ligent, Administració digital i Internet industrial.

En la seva intervenció, el secretari Jordi Puigneró va afirmar que “les infraestructures de telecomunicacions esdevenen un bé fonamental pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya”, per això ha insistit en la importància d’aquest “gran pacte de país que consta de cinc àmbits de treball que han redactat un pla d’acció per garantir i estendre la societat digital al nostre país”. Puigneró s’ha felicitat per la implicació i capteniment dels diferents agents presents en el Pacte perquè aquest esdevingui una eina eficaç per fomentar la societat digital a tot el territori català sense deixar ningú enrere, i en aquest sentit ha afirmat  que “el Pacte Nacional per a la Societat Digital serà un èxit gràcies a la feina i implicació d’equips de persones d’entitats, empreses i societat civil”.

Després de la intervenció del secretari Puigneró, la jornada ha continuat amb sessions de 45 minuts per a cadascun dels eixos estratègics del Pacte, durant els quals els grups de treball corresponents han exposat les iniciatives treballades i les conclusions a què han arribat per redactar el pla d’acció, i han atès les preguntes i comentaris del públic assistent.

El Pacte Nacional per a la Societat Digital és el protocol firmat el passat mes d’octubre per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci Localret per fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el territori català i establir mecanismes de col·laboració que sumin sinergies per assolir aquest objectiu. L’acord  respon al convenciment compartit per totes les institucions signants de la necessitat de donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.