Els eixos principals

A partir de l’acord signat, Govern, diputacions i entitats municipalistes es comprometen a treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn a cinc àmbits bàsics d’actuació:

 

El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència internacional.

 

 

 

 El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.

 

 

 

L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

 

 

L’impuls d’una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les administracions catalanes, que vagi més enllà de l’extensió de l´ús de tecnologies digitals per aprofitar-ne el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més àgil, senzilla i eficaç.

 

 

El desenvolupament de la Indústria 4.0, tot difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Com hi puc participar?

La vocació del Pacte Nacional per a una Societat Digital és la d’incloure a tots als agents de la societat civil i de l’Administració que vulguin participar-hi, amb l’objectiu de definir, conjuntament, quin ha de ser el full de ruta per a la digitalització de la societat catalana.

Per aquesta raó, qualsevol entitat podrà participar en un o més dels 5 Grups de Treball que siguin del seu interès per col·laborar en el debat i definició d’aquest full de ruta.

Per a canalitzar la participació, cada Grup de Treball crearà grups focals de suport per recollir propostes, debatre línies de treball, aprofitar el coneixement dels seus membres i recollir iniciatives vinculades a la digitalització de la societat catalana (veure Model de Governança).

Per tal de poder participar al pacte, cal completar el formulari en aquesta mateixa pàgina, que serà tramès als ens coordinador(s) dels Grups de Treball. Seguidament, es rebrà resposta amb tot el detall del format de participació proposat (sessió presencial, espai de participació on-line) i els materials vinculats.

Inicialment, la participació s’obre a totes aquelles entitats que tinguin interès en participar (administracions, empreses, fundacions, associacions, etc.). La participació més amplia de la ciutadania, a títol personal, s’articularà a partir del mes de març.

Què és el Pacte Nacional per a una Societat Digital?

El Pacte Nacional per a una Societat Digital és l'acord amb el qual, Govern, diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als reptes de la revolució digital.

 

Aquest protocol respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.

 

Consulta el detall del Pacte Nacional per a una Societat Digital en aquest enllaç.